icon-courses Курси

Елемент не знайдено!

Тарифи для клієнтів - фізичних осіб

В пакет включено безкоштовне відкриття рахунків призначених для зарахування зарплатних та бюджетних коштів, благодійної допомоги, для обслуговування вкладних рахунків, для здійснення переказів за допомогою МСГП, переказ на власні рахунки в межах банку, комунальні платежі через інтернет банкінг, СМС інформування, зарахування заробітної плати на рахунки в межах зарплатних проектів, пенсії, соціальної допомоги та одноразової державної допомоги, використання картки для оплати послуг через POS-термінали та здійснення операції покупки в торгово-сервісній мережі, зняття готівкових коштів в банкоматах мережі банку, зняття готівкових коштів в банкоматах банків-партнерів мережі "Радіус" (для зарплатних, пенсійних та соціальних карток), зарахування готівкових коштів на поточний/вкладний рахунок.

Випуск та перевипуск карти
Visa Classic
150 грн
кешбек 0,35%
Visa Gold
200 грн
кешбек 0,5%
Пенсійна/соціальна
Безкоштовно
Visa Classic Instant (депозит,кредит 'Готівковий', 'Кредитка')
Безкоштовно
Відкриття поточного рахунку
100 грн
Зняття готівки в банкоматах мережі банків-партнерів «Радіус»
2 грн
Зняття готівки в інших українських банках
Visa Classic/Visa Classic Instant 1% + 5грн
інші 1,5% + 5грн
Зняття готівки за кордоном
1.5% + 5$/€
Перекази з карти на карту через сайт банку
1% + 5 грн
Переказ коштів в інші банки через інтернет-банкінг, за шт
від 3 грн
Міжнародні перекази S.W.I.F.T.
USD/EUR 25
Прийом платежів без відкриття рахунку
1% (мін. 15, макс. 800)
Комунальні та інші платежі через касу
15 грн
Зарахування коштів з інших банків
0,5% (до 3 млн.грн.)
0,25% (від 3 млн.грн.)
Зняття готівки з каси банку
0%
тарифи для клієнтів- фізичних осіб
Переказ та зарахування коштів

Безготівковий переказ коштів з рахунку

платіжним дорученням на паперовому носії в інші банківські установи та в межах банку
у гривнях 1%
(мін.15 грн., макс. 500 грн.)
у USD/EUR
25 USD/EUR
у іншій іноземній валюті 1%
PLN /RUB - мін. 25 EUR
GBP - мін. 50 EUR
CAD - мін. 100 EUR
внесення змін та доповнень в платіжні документи, розслідування та/або надання запиту щодо клієнтських платежів, за кожну зміну/запит (якщо послуга надається в іншій ніж USD/EUR іноземній валюті, то комісія сплачується у ромірі визначеному для EUR)
15 грн.
USD/EUR 50
регулярний платіж на підставі укладених договорів про договірне списання коштів
3 грн.
на рахунки в межах банку - безкоштовно
безготівковий переказ коштів на картковий рахунок через банкомати Банку або банків-партнерів мережі Радіус, з використанням платіжної картки (тільки між картками банку Львів)
безкоштовно
на погашення кредиту в межах Банку
безкоштовно
ПРИЙОМ ПЛАТЕЖІВ БЕЗ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ
платежі на користь юридичних/фізичних осіб в інших банках
1% (мін. 20 грн., макс. 1000 грн.)
платежі на користь юридичних/фізичних осіб в межах банку, за винятком:
0,5% (мін. 20 грн., макс. 1000 грн.)
платежі на рахунки юридичних осіб за договорами купівлі-продажу нерухомості, в т.ч. на рахунки ФФБ та ФОН
0,3% (мін. 30 грн., макс. 400 грн.)
платежі на користь Митниці ДФС України
0,5% (мін. 30 грн., макс. 500 грн.)
Комунальні платежі від населення
15 грн.
ЗАРАХУВАННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ КОШТІВ
коштів з інших банківських установ
0,5% (до 3 млн.грн.)
0,25% (від 3 млн.грн.)
коштів в межах Банку, за винятком коштів що надійшли:
безкоштовно
з рахунків юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
0,25% (мін. 10 грн.)
на рахунки в рамках зарплатних проектів, зарахування власного підприємницького доходу – безкоштовно
Переказ та зарахування коштів
Операції з готівкою
зарахування готівкових коштів на поточний/вкладний рахунок
безкоштовно
отримання готівкових коштів з поточного, вкладного рахунку у касах Банку
безкоштовно
ГОТІВКОВІ ОПЕРАЦІЇ ПО ПЛАТІЖНИХ КАРТАХ
Отримання готівкових коштів:
у відділенні при втраті або пошкодженні БПК за умови подання заяви на перевипуск БПК, за умови подання заяви на випуск БПК до моменту отримання БПК (для зарплатних карток);
без використання БПК при закритті карткового рахунку та або за умови відсутності доступу до рахунку з використанням БПК через несправність програмно-технічних засобів
безкоштовно
в банкоматній та термінальній мережі Банку
безкоштовно
в банкоматній та термінальній мережі банків - партнерів "Радіус"
безкоштовно- Особлива Пенсійна, Соціальна
2грн-Visa Classic Instant, Visa Classic, Visa Gold
в банкоматній та термінальній мережі банків - партнерів "Радіус" для зарплатних, соціальних та пенсійних карток
безкоштовно - Visa Classic, Visa Gold
в банкоматній та термінальній мережі інших українських банків
1% + 5 грн. - Visa Classic Instant, Visa Classic
1.5% + 5 грн. - Visa Gold, Особлива Пенсійна, Соціальна
в банкоматній та термінальній мережі закордонних банків
1.5% + 5 USD / 5 EUR
у відділенні без використання БПК (з інших причин)
безкоштовно
Операції з готівкою
Інтернет-банкінг
Реєстрація в системі "Інтернет-банкінг" та абонентська плата
безкоштовно
безготівковий переказ коштів з рахунку за допомогою Системи "Інтернет банкінг", до 20 000 грн
3 грн. - в інші банки
в межах банку - безкоштовно
безготівковий переказ коштів з рахунку за допомогою Системи "Інтернет банкінг", від 20 000 грн
0,5% (макс. 250 грн)
комунальні та інші платежі через "Інтернет банкінг" (прийом платежів через компанію «Portmone», агентом якого виступає Банк)
безкоштовно
sms-інформування
безкоштовно
Інтернет-банкінг
Обслуговування платіжних карт
Авторизаційні ліміти
Одноразовий ліміт по платіжних операціях без ПІН-кода через постермінал для безконтактних карт
1000 грн.
Сума ліміту видачі готівки в банкоматах в добу
USD 1 000
Кількість операцій здійснюються банкоматом, шт./добу
5
Сума ліміту безготівкових розрахунків в торговій мережі, в терміналах банків (банку) на добу
USD 5 000
Сума ліміту зняття готівки в касі банку на добу
USD 100 000
Кількість операцій безготівкових розрахунків в торговій мережі, в терміналах банків (банку) на добу (включаючи зняття готівки в касах банку), шт./добу
15
Зміна авторизаційних лімітів з ініціативи клієнта, терміном
на 1 добу - безкоштовно
на 1 місяць - 100 грн.
Максимальний термін 1 місяць
Сума ліміту на зняття готівки з карт емітованих іншими банками-резидентами України в банкоматах в добу
4,000 грн.
Сума ліміту на зняття готівки з карт емітованих Aman Bank (Лівія, BIN 531811) в банкоматах в добу
4,000 грн.
Сума ліміту на зняття готівки з карт емітованих іншими банками-нерезидентами України в банкоматах в добу
30,000 грн.
Видача готівки через POS-термінали по картах емітованих банками, учасниками платіжної мережі ПУМБ
- 1%
Видача готівки через POS-термінали по картах, емітованих іншими банками
- 1,5%
обслуговування платіжних карт
Випуск/перевипуск основної/додаткової платіжної картки
-
150 грн.
200 грн.
безкоштовно
VISA Classic Instant
Visa Classic
VISA Gold
Особлива Пенсійна, Соціальна
при оформленні пенсійних, соціальних, зарплатних карток; для обслуговування рахунків із особливим статусом (особливий статус рахунку - це статус, при якому обмежено зарахування коштів на рахунок)
-
-
безкоштовно
200 грн.
VISA Classic Instant
Visa Classic
Visa Gold
Особлива Пенсійна, Соціальна
випуск/перевипуск основної платіжної картки для обслуговування вкладних рахунків та при оформленні кредиту "Готівковий", продукту "Кредитка"
безкоштовно
VISA Classic Instant
при випуску/перевипуску основної приватної карти, яка використовується для обслуговування вкладів, розміщених у Банку терміном > 3 міс. на суму від 500 тис. грн., або еквівалент в іноземній валюті
безкоштовно
Visa Classic
при випуску/перевипуску основної приватної карти, яка використовується для обслуговування вкладів, розміщених у Банку терміном > 3 міс. на суму від 1 млн. грн., або еквівалент в іноземній валюті
безкоштовно
Visa Gold
для керівництва юридичних осіб (не більше 2-ох осіб, на вибір керівника юридичної особи), тариф за виготовлення/перевиготовлення та річне обслуговування карток Visa Gold в рамках зарплатного проекту
безкоштовно
Visa Gold
Термін дії карти (роки)
3

2

Visa Classic Instant
Visa Classic
Visa Gold
Особлива Пенсійна, Соціальна
Незнижувальний залишок
відсутній
Visa Classic Instant
Visa Classic
Visa Gold Особлива Пенсійна, Соціальна
Місячна абонентська плата за послугу GSM-banking
безкоштовно
Visa Classic Instant
Visa Classic
Visa Gold Особлива Пенсійна, Соціальна
Комісія за здійснення операції покупки в торгово-сервісній мережі
безкоштовно
Visa Classic Instant
Visa Classic
Visa Gold Особлива Пенсійна, Соціальна
Кешбек за покупку в торгово-сервісній мережі
0,35%
0,35%
0,50%
-
Visa Classic Instant
Visa Classic
Visa Gold
Пенсійна/соціальна
Зміна ПІН-коду через банкомати Банку з використанням БПК
10 грн.
Виготовлення дублікату Е-ПІНа/ПІН-конверта
20 грн.
Термінове оформлення БПК/ПІН-конверта
додатково до вартості картки - 200 грн.
Блокування і розблокування БПК з ініціативи Клієнта
безкоштовно
Постановка ПК в міжнародний стоп-лист (за 1 регіон)
USD 30
Одержання міні виписок по останнім проведеним транзакціям по картковому рахунку в банкоматах
безкоштовно
Безготівковий переказ коштів з карти на карту через зовнішній сайт банку
1% + 5,00 грн.
Комісія за зовнішнє зарахування коштів в іноземній валюті в межах України за операціями VISA Money Transfer без ПДВ
1,5%
Нарахування відсотків по технічному овердрафту (% річних).
Нарахування проводиться з 31-го календарного дня виникнення заборгованості за весь час користування.
40%
обслуговування платіжних карт
Валюто-обмінні операції
Конвертаційні операції з однієї валюти в іншу, від суми валюти що конвертується
Згідно розпорядження про встановлення курсів валют
Купівля / продаж іноземної валюти на МВРУ
0,5 % (мін. 100 грн.) - від суми в гривневому еквіваленті валюти
Конвертаційні операції з іноземними валютами на МВРУ
0,3 % - від суми валюти після конвертації
Валюто-обмінні операції
Інші послуги
Надання стандартної довідки про наявність, стан рахунку, рух коштів
100 грн.
Надання нестандартної довідки (довідки які готуються вручну; довідки на закриті рахунки)
200 грн.
Оформлення:
довіреності на право розпоряджатись поточним/вкладним (депозитним) рахунком фізичної особи в т. ч. заповідальне розпорядження;
довіреності на право користування індивідуальним банківським сейфом третім особам;
150 грн.
Закриття рахунку
безкоштовно
Комісія за обслуговування неактивного поточного рахунку, в рік (якщо протягом року по поточному рахунку не здійснювалися операції за ініціативи клієнта)
60 грн.
2 USD / EUR
Інші послуги
Тарифи на кредити

Зміни та доповнення в умови кредитування за ініціативою Позичальника, від суми заборгованості:

Зміна процентної ставки, графіку погашення, забезпечення, інші зміни та доповнення
0,5% від суми заборгованості за кредитом (мін. 200 грн./ макс. 1000 грн.)
Продовження терміну дії кредитного договору
1,0% від суми заборгованості за кредитом (мін. 200 грн.)
Видача завіреної копії кредитного договору
200 грн.
Надання Клієнту довідки про стан заборгованості по кредиту в Банку або виписки по рахунку на який встановлено кредит-овердрафт
безкоштовно
Надання дозволу на повторну (наступну) заставу, на зміну предмета іпотеки (застави), на реконструкцію предмета іпотеки , надання згоди на передачу в оренду предмета іпотеки (застави)
1,0 % від суми фактичної заборгованості за кредитом, який забезпечується майном щодо якого надається дозвіл (мін. 200 грн., макс. 1000 грн.)
Надання дозволу на реєстрацію місця проживання ФО в об`єкті нерухомості, що перебуває в іпотеці Банку
200 грн., в т.ч. ПДВ
Тарифи на кредити
Тарифи на обслуговування БПК Visa Electron, Visa Electron Instant (15.04.2019)
Тарифи на послуги по оренді індивідуальних банківських сейфів
Тарифи на послуги депозитарію